Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

STATUT POBIERZ

 

REGULAMINY

Regulamin studiów POBIERZ

Regulamin praktyk POBIERZ

Regulamin pomocy materialnej POBIERZ

 

REKRUTACJA

Podanie Ratownictwo Medyczne POBIERZ

Podanie Elektroradiologia POBIERZ

 

PODANIA

Deklaracja przyjęcia na praktykę POBIERZ

Indywidualny tok nauczania POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów POBIERZ

Podanie o egzamin komisyjny POBIERZ

Podanie o wydanie karty egzaminacyjnej POBIERZ

Powtarzanie przedmiotu POBIERZ

Powtarzanie roku POBIERZ

Przedłużenie sesji POBIERZ

Przeksięgowanie wpłaty POBIERZ

Przepisywanie ocen POBIERZ

Przesunięcie terminu egzaminu dyplomowego POBIERZ

Przesunięcie terminu praktyki POBIERZ

Skreślenie z listy studentów POBIERZ

Urlop dziekański POBIERZ

Warunkowy wpis na semestr POBIERZ

Wniosek o przetłumaczenie dyplomu licencjackiego j. ang- j. niem POBIERZ

Wypis oceny z protokołu POBIERZ

Zaliczenie praktyk na podstawie pracy zawodowej POBIERZ

 

 

STYPENDIA

Wniosek o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego POBIERZ

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych POBIERZ

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More