Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Celem kształcenia na kierunku Elektroradiologia jest przygotowanie specjalistów
o wysokich  kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie propedeutyki nauk medycznych, biomechaniki inżynierskiej, informatyki biomedycznej, elektroniki medycznej. Interdyscyplinarny charakter kształcenia  pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji służby zdrowia.

Absolwenci otrzymają tytuł licencjata z szerokim wolumenem umiejętności:

  • obsługa aparatury elektromedycznej
  • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
  • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
  • współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce
  • prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii
  • troska o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More