Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

 Założycielem Wyższej Szkoły Zawodowej jest  „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą”

Do kompetencji założyciela należy:

 1. nadanie uczelni statutu zgodnie,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą uczelni,
 3. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych uczelni, sprawozdań z ich wykonania, bilansów księgowych oraz rachunku wyników,
 4. powołanie rektora na okres 3-letniej kadencji,
 5. ustalenie wynagrodzenia rektora,
 6. wnioskowanie o zatrudnienie i zwalenie kanclerza,
 7. zatwierdzanie, o uzgodnieniu z rektorem, wynagrodzenia kanclerza i kwestora,
 8. zatwierdzenie na wniosek rektora regulaminu wynagrodzenia pracowników uczelni,
 9. zatwierdzenie na wniosek rektora rodzajów oraz wysokości opłat pobieranych od studentów,
 10. zatwierdzanie na wniosek rektora limitu przyjęć na studia,
 11. wyrażenie zgody na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości,
 12. wyrażanie zgody na zawieranie przez uczelnię umów z kontrahentami zagranicznymi,
 13. podejmowanie decyzji w sprawach uchwały senatu.

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More